13/December/2022
Gdynia Arena
ul. Kazimierza Górskiego 8
81-302 Gdynia, Poland